www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

Software Concepts
PROGRAMLAMA SURECI VE PROJE RAPORU TASARIMI

Yazan:FATİH KABAKCI

Bu bölümde iyi bir program yazmak için gerekli aşamaları ve bir projede iyi bir raporun nasıl olması gerek[..]DIZILER(ARRAYS) vs BAGLI LISTELER(LINK LISTS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Diziler ve bağlı liste yapıları bilgisayar bilimlerinde çeşitli faktörlere bağlı olarak sıkça kullanılan veri[..]


SARMALAMA(ENCAPSULATION)

Yazan:Fatih KABAKCI

Nesne yönelimli programlamanın felsefelerinden biri olan sarmalama(encapsulation),bulunduğu sınıf içerisinde [..]


MIRAS(INHERITANCE)

Yazan:Fatih KABAKCI

Nesneye yönelik programlamanın felsefelerinden birisi olan miras(inheritance) kavramı ortaya atıldığında prog[..]


COK BICIMCILIK(POLYMORPHISM)

Yazan:Fatih KABAKCI

Nesneye dayalı programlamanın felsefelerinden bir diğeri olan Çok biçimcilik,bir arabirimi referans alan bir [..]


NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA

Yazan:Fatih KABAKCI

1970'lerden beri programlama dünyası hızla gelişmektedir.C'nin doğuşuyla birlikte prosedürel diller i[..]


PRIMITIF TIPLER

Yazan:Fatih KABAKCI

Doğada insanlar tarafından tanımlanan, depolanan ve kullanılan veriler hep aynı formattadır. Bilgisayar ve[..]TEMEL ARAMA VE SIRALAMA ALGORITMALARI

Yazan:Fatih KABAKCI

Bilgisayar bilimlerinde verilerin saklanması kadar, kontrol edilmesi ve işlenebilmesi de önemli bir husu[..]REGEX GREEDY RELUCTANT ve POSSESSIVE KAVRAMLARI

Yazan:Fatih KABAKCI

Bilgisayar Bilimleri ve formal dil teorisinde, kısaca regex olarak anılan bir regular expression(düzenli d[..]fibonacci recursive memorization

By Fatih KABAKCI

The famous popular numbers which are known as Fibonacci Numbers in Computer Science can be calculated faster th[..]
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.