www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

Java
JAVA PROGRAMLAMA DILI

Yazan:Fatih KABAKCI

Ilk olarak 1991 yilinda Sun Microsystems Inc. firmasi tarafindan Oak ismiyle ortaya cikan bu dil,1995 yilinda[..]


JAVA MULTITHREADED SENKRONIZASYON

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dilinde çok kanallılık(multithreaded) programlara asenkron bir davranış getirmektedir.Çünkü fa[..]


JAVA ANA KANAL(MAIN THREAD)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlarında sıklıkla bulunan static main fonksiyonu gibi,alt kanalları türeten,başka kanalları çalışt[..]


JAVA THREAD OLUSUMU

Yazan:Fatih KABAKCI

Programcılık dünyasına iki yaklaşım getiren Thread programlama CPU kullanım oranını(utilization) arttırmak,CP[..]


JAVA SUSPEND RESUME STOP VE JOIN METODLARI

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dilinde daha önceden anlatılan Thread sınıfının,suspend(),resume(),stop()

JAVA ENUMERATIONS

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dilinde JDK 5 ile yer alan Numaralandırma(Enumeration) bir sınıf tipi gibi tanımlanarak kull[..]


JAVA BOXING ve UNBOXING

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dilinde var olan özelliklerden bir tanesi de kutulama(boxing) işlemidir.Kutulama,primitif ti[..]


JAVA AUTO BOXING ve UNBOXING

Yazan:Fatih KABAKCI

Javanın JDK 5.0 sürümü ile geliştirilen kutulama özelliği,artık daha sade bir kullanımla programcılara sunulm[..]


JAVA ANNOTATIONS

Yazan:Fatih KABAKCI

Annotation(Not) kavramı Java programlama diline JDK 5.0 ile dahil olmuştur.Annotation'lar bir Java progra[..]


JAVA NATIVE METOTLAR

Yazan:Fatih KABAKCI

Bir java programı içerisinde java harici bir programlama dilinde yazılmış bir program çağırılabilmektedir.Baz[..]


JAVA GENERICS BOUNDED TYPES

Yazan:Fatih KABAKCI

Jenerikler java programlarında tasarlanan algoritmaların tek düze veri tiplerine mahkum olmasını engellemekte[..]


JAVA JENERIKLER(GENERICS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dilinde JDK 5.0 ile dahil edilen jenerikler(generics) java kütüphanelerinin neredeyse baştan[..]


JAVA WILDCARDS

Yazan:Fatih KABAKCI

Jenerik sınıfları içerisinde yazılan metotlara bazen jenerik nesneleri parametre olarak göndermek gerekebilir[..]


JAVA ERASURE

Yazan:Fatih KABAKCI

JDK 5.0 ile gelen Jenerikler java programlama dilinin yeniden şekillenmesi için çok büyük bir etki bırakmıştı[..]


JAVA STRING SINIFI

Yazan:Fatih KABAKCI

java.lang paketi içerisinde tanımlanan Stringler java programlama dilinde metinsel işlemleri destekley[..]


JAVA reverseBytes(short)

Yazan:Fatih KABAKCI

java.lang paketi içerisindeki Short sınıfında tanımlı olan reverse[..]


JAVA RUNTIME ve PROCESS

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dili platform bağımsızlığını ve taşınabilirliği sağlayan java çalışma zamanını bir yere k[..]JAVA COLLECTION ARABIRIMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Collection Framework mimarisi içerisinde en tepede tanımlanmış bir interface olan Collection arabirimi, [..]


JAVA LIST ARABIRIMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Collection Framework içerisinde bulunan, özellikle dinamik dizi uygulamalarının temelini oluşturan bir i[..]


JAVA SET ARABIRIMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Collection Framework içerisinde Collection arabirimini extend ederek sadece eleman ekleme algoritmasında[..]


JAVA SORTEDSET ARABIRIMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Collection Framework içerisinde sıralı küme mantığını oluşturan bir diğer interface de SortedSet arabiri[..]


JAVA NAVIGABLESET ARABIRIMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Collection Framework mimarisindeki sıralı küme mantığını biraz daha geliştirerek, küme elemanlarını kıya[..]


JAVA QUEUE ARABIRIMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Collection Framework içerisinde kuyruk modelini tanımlayan interface Queue arabirimidir. İlk Giren İlk Ç[..]


JAVA DEQUE ARABIRIMI

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Collection Framework içerisinde çift uçlu kuyruk olarak tasarlanan bir arabirimdir. Deque arabirimi, ele[..]


JAVA JCF ARRAYLIST

Yazan:Fatih KABAKCI

Java literatüründe dinamik diziler olarak adlandırılan ArrayList, koleksiyon mimarisinde en temel sınıflardan[..]


JAVA JCF LINKEDLIST

Yazan:Fatih KABAKCI

LinkedList'ler Java koleksiyon mimarisinde çift uçlu kuyruk modelini uygulayan sınıflardır. Elemanlarını [..]


JAVA JCF HASHSET

Yazan:Fatih KABAKCI

HashSet' ler Java Koleksiyon Mimarisinde verileri hash mekanizması ile saklayan sınıflardır. Kullanıcılar[..]


JAVA JCF TREESET

Yazan:Fatih KABAKCI

TreeSet' ler Koleksiyon Mimarisinde verileri ağaç mekanizması ile depolayan ve arama işlerimde çok hızlı [..]


JAVA ESLEMELER(MAP)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java util paketi içerisinde tanımlanan ve JCF içinde anılsada esasen bir koleksiyon arabirimi olmayan [..]


JAVA TREEMAP

Yazan:Fatih KABAKCI

TreeMap sınıfı anahtar/değer veri çiftlerini bir ağaç yapısı içerisinde saklayan eşleme sınıfıdır. Genellikle[..]


JAVA JCF COMPARATOR(KARSILASTIRICILAR)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Koleksiyon Mimarisinde(JCF), koleksiyon sınıflarının elemanlarını ne şekilde ve nasıl bir algoritmik yak[..]


JAVA JCF ALGORITMALAR(ALGORITHMS)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java koleksiyon mimarisine programatik olarak kolaylık ve esneklik getiren algoritmalar(algorithms), JCF içer[..]


JAVA COLLECTION FRAMEWORK(JCF)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dili ilk sürümünden itibaren gelişmeye hızlıca devam etmiştir. Her yeni JDK sürümleri ile ken[..]JAVA GOZLEYICI(OBSERVER) SINIFLAR

Yazan:Fatih KABAKCI

Bazen yazdığınız programlar içerisinde bulunan sınıflarınızın, diğer sınıflardan haberdar olmalarını istey[..]JAVA TIMER ve TIMERTASK

Yazan:Fatih KABAKCI

Bazen yazdığınız programları farklı görevlere(task) ayırarak, her bir görevin belirli bir zamanda çalışmas[..]JAVA FORMATTER

Yazan:Fatih KABAKCI

Uygulamalarınız içerisinde kullanıcıya gösterilen bir takım verileri biçimlendirildiği zaman daha anlamlı bir[..]


JAVA CONCURRENT SEMAPHORE(ESZAMANLI SEMAFORLAR)

Yazan:Fatih KABAKCI

Semaphore(Semafor) paylaşılan bir veri kaynağına erişimi denetleyen bir mekanizma olarak adlandırılır. Jav[..]JAVA CONCURRENT COUNTDOWNLATCH

Yazan:Fatih KABAKCI

CountDownLatch, bir thread' in çalışması bitene kadar başka bir thread' in onu beklemesi için tasa[..]JAVA CONCURRENT CYLICBARRIER

Yazan:Fatih KABAKCI

CylicBarrier, belirli sayıdaki thread' lerin tümünün çalışması bitene kadar, bu thread'leri , c[..]JAVA CONCURRENT EXCHANGER

Yazan:Fatih KABAKCI

Eş zamanlı Java API içerisinde tanımlanan en basit senkronizasyon nesnesi Exchanger' dır. Bir Exchange[..]JAVA CONCURRENT EXECUTORS(CALISTIRICILAR)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java.util.Concurrent paketinin önemli yapılarından bir tanesi olan Exe[..]JAVA CONCURRENT COLLECTIONS

Yazan:Fatih KABAKCI

Java.util.Concurrent paketi, klasik koleksiyon mimarisine ek olarak eş zamanlı çalışma yeteneğine sahip bi[..]JAVA CONCURRENT LOCKS(ESZAMANLI KILITLER)

Yazan:Fatih KABAKCI

Bir den fazla thread' in tek bir kaynağa eş zamanlı olarak erişimini denetleyen mekanizmalardan bir ta[..]JAVA CONCURRENT ATOMIC

Yazan:Fatih KABAKCI

Java eş zamanlılık(concurrency) araçlarından bir tanesi olan atomic(atomikler) birden fazla thread [..]JAVA ESZAMANLI SENKRONIZASYON YAPILARI(CONCURRENT)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java eş zamanlı API (Concurrent API) kütüphanesini JDK 5 ile çıkardı. Eski stil thread sınıfları ve metotl[..]JAVA NIO KAVRAMI

Yazan:Fatih KABAKCI

JDK 6 ile piyasaya sürülen New IO veyaJAVA REGULAR EXPRESSION(DUZENLI DEYIM)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java belirli bir kalıba, desene (pattern) uyan karakter eşlemesine destek verir. Düzenli Deyim(Regular Exp[..]JAVA REFLECTION(YANSIMA)

Yazan:Fatih KABAKCI

Reflection(Yansıma), Java Sanal Makinesinde(Java Virtual Machine, JVM) çalışan uygulamaların, çalışma zama[..]REMOTE METHOD INVOCATION(UZAK METOT CAGRISI)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dili, farklı sanal makineleri arasında ağ üzerinden çalışabilmeyi sağlayan, kısaca RMI ol[..]JDBC SURUCU TIPLERI

Yazan:Fatih KABAKCI

JDBC(Java Database Connectivity - Java Veritabanı Bağlanabilirliği), farklı veritabanı üreticileri(datab[..]ECLIPSE JDBC SURUCU KONFIGURASYONU

Yazan:Fatih KABAKCI

Java ile Eclipse üzerinden Sql Server veritabanı bağlantısı yapmak için öncelikle Microsoft tarafından sağ[..]JDBC(JAVA VERITABANI BAGLANABILIRLIGI)

Yazan:Fatih KABAKCI

Java bir kez yaz her yerde çalıştır(write once run anywhere) prensibini veritabanı işlemleri[..]JAVA XML COZUMLEME(DOM PARSER)

Yazan:Fatih KABAKCI

XML çözümleme(parsing) tekniklerinden bir tanesi olan DOM(Document Object Model) parser, xml uzantılı dosy[..]JAVA XML COZUMLEME(SAX PARSER)

Yazan:Fatih KABAKCI

XML çözümleme(parsing) teknikleri içerisinde en sık kullanılan SAX(Simple API for XML) parser, özellikle b[..]JavaMail API

Yazan:Fatih KABAKCI

JavaMail API, J2EE ve Java uygulamalarında internet mail işlemlerinin kullanılması amacıyla tasarlanan bir k[..]JAVA IDL CORBA

Yazan:Fatih KABAKCI

Bu yazının amacı, CORBA standardının Java teknolojisinde nasıl kullanıldığını açıklamaktır.

Günümüzd[..]JAVA JNDI

Yazan:Fatih KABAKCI

Bu yazının amacı Java standardı içerisinde yer alan JNDI konusunun ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını açıkl[..]
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.