www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SQL SERVER CREATE RULE

Last update: 12/11/2012 9:42:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server veri bütünlüğünü sağlamak için rule kavramını geliştirmiştir.Öyle ki,bir rule bir tablodaki belirli bir sütuna veri girişi sırasında entegre edilen kısıtı ifade eder.Örneğin bir banka tarafından müşterilerine verdiği kredi kartının pin kodunun 4 haneli olması gibi.Bu gibi durumların tümü Sql Server'in basitçe rule nesneleri ile gerçeklenir.Bunun yanında Sql Server check constraints 'ler ile de kendiliğinden destek sağlamaktadır.İkisi arasındaki tek fark,rule'lerin bir ayrı olarak bir nesne,check constraint'lerin ise tablo içerisinde yer alan bir tablo kısıtı olarak saklanmasıdır.

Bir Rule tanımlamak için aşağıdaki T-sql ifadesi kullanılır.

CREATE RULE rule_name AS statement

Bu ifadenin akabinde eklenen rule'nin istenilen bir tablo sütununa entegresi de aşağıdaki genel T-sql ifadesi ile sağlanır.

sp_bindrule rule_name table_name.(column_name)

Rule kullanımına örnek olarak,bir bankanın müşterilerine verdiği 4 basamaklı pin kodu implementasyonunu kullanabiliriz.

CREATE RULE rule_pin_name AS LEN(@value)=4
sp_bindrule rule_pin_name info.(pin)

Rule'ler Sql Server platformunda programatik öğeler gibi kullanılan nesnelerden biridir.Veri bütünlüğünü sağlamak adına genellikle check constraints 'ler kullanılsa da,rule nesneleride etkili olmaktadır.Rule'ler Management Studio içerisinde ilgili veritabanının Programmability altından görülebilmektedir.


There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.