www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SQL SERVER CREATE LOGIN

Last update: 10/28/2012 7:35:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanları tasarlanırken kimi zaman ileride bu veritabanlarının kimlerin kullanacağı da düşünülmektedir.Özellikle uygulama katmanından bu veritabanlarına erişim önemli bir konu olacaktır.Sql Server'de belirli bir veritabanı için LOGIN yaratma T-Sql cümlesi mevcuttur.Aynı zamanda bu iş için MS Sql Server Management Studio arayüzünü de kullanabilirsiniz.Bu yazıda her iki yöntemde anlatılacaktır.

Sql söz dizimi ile

USE master
CREATE LOGIN login_name WITH PASSWORD=''
Bir veritabanına login eklemek için ana sistem db olan Master seçilir.Yukarıdaki söz dizimi ile oluşturulan login'e bir şifre verilmek zorundadır.Aksi halde Sql Server Parser bunu kabul etmeyecektir.

Management Studio ile

Object Explorer Security dosyası altında sağa tıklanarak New Login seçilir.General sekmesinde login adı,login işlemi sırasında kullanılacak doğrulama modu(Windows,Sql Server Authentication),sertifika ve güvenlik anahtar atamaları gibi ayarlamalar yapılabilir.Server Roles sekmesinde ilgili loginin master seviyesinde admin,public gibi bir takım rolleri belirlenebilir.User Mapping sekmesinde ilgili loginin belirtilen veritabanlarındaki rolleri tanımlanabilir.Bu roller arasında,veritabanında silme,ekleme,güncelleme yapmak gibi yetkiler veya yasaklar olabilir.Bu roller ise uygulama rolleri olarak bilinir.Securables sekmesinde bir takım yetki atamaları,izinler ve nesne eklemeleri yapılabilir.Son olarak Status sekmesinde ise ilgili loginin sql server'e girişinin yasak veya legal olduğu da belirtilebilir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.