www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SQL SERVER CREATE DATABASE

Last update: 10/28/2012 7:03:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql veritabanı oluşturması için basit bir söz dizimi içerir.Sql Server,Sql dilini kullandığı için aynı mantıkla veritabanı oluştururken,Sql Server Management Studio adlı arayüzü ile de bu işlemi çok basite indirgemiştir.Bu yazıda her iki yöntem de anlatılacaktır.

Sql söz dizimi ile

Bir veritabanı CREATE DATABASE database_name söz dizimi ile oluşturulur.Sql Server tarafında bu durum biraz daha organize bir şekilde yürütülür.Yukarıdaki tek satırlık bir kod ile oluşturulan bir database,Sql server sistem veritabanlarından olan modeldb şablonunu devralarak oluşturulur.Aynı zamanda bu veritabanı nesneleri DEFAULT File Group(DEFAULT Dosya Grubu) altında yaratılır.Bunun anlamı veritabanı nesneleri ve verilerinin bu dosya grubu altında oluşturulacağıdır.

Bir veritabanı oluşturduğunuzda,Çoğu zaman veritabanının bir takım özelliklerini kendiniz vermek isteyeceksiniz.Bunun için aşağıdaki yapı kullanılmaktadır.

CREATE DATABASE database_name
ON PRIMARY(
NAME='file_nick_name',
FILENAME='file_name_with_directory',
SIZE=file_length,
MAXSIZE=file_max_length,
FILEGROWTH=file_growth_value)

Yukarıdaki söz dizimi ile bir veritabanının kısa adı,dosya yolu ile gerçek adı,uzunluğu,maksimum uzunluğu ve büyüme miktarı özellikleri belirtilebilir.Yukarıdaki yapı Primary dosyaları içindir.Transaction Log dosyası için ise aşağıdaki yapı kullanılır.

CREATE DATABASE database_name
ON PRIMARY(
NAME='file_nick_name',
FILENAME='file_name_with_directory',
SIZE=file_length,
MAXSIZE=file_max_length,
FILEGROWTH=file_growth_value)

LOG ON(
NAME='log_file_nick_name',
FILENAME='log_file_name_with_directory',
SIZE=log_file_length,
MAXSIZE=log_file_max_length,
FILEGROWTH=log_file_growth_value)

Ayrıca bir file group(dosya grubu) ilk oluşturulacak bir veritabanında da tanımlanabilir.FILEGROUP ile bu yapı aşağıdaki gibidir.

CREATE DATABASE database_name
ON PRIMARY(
NAME='file_nick_name',
FILENAME='file_name_with_directory',
SIZE=file_length,
MAXSIZE=file_max_length,
FILEGROWTH=file_growth_value)

FILEGROUP file_group_name(
NAME='file_nick_name',
FILENAME='file_name_with_directory',
SIZE=file_length,
MAXSIZE=file_max_length,
FILEGROWTH=file_growth_value)

LOG ON(
NAME='log_file_nick_name',
FILENAME='log_file_name_with_directory',
SIZE=log_file_length,
MAXSIZE=log_file_max_length,
FILEGROWTH=log_file_growth_value)

Böylelikle bir veritabanı ilk kez oluştururken,o veritabanının birincil,ikincil ve log dosyaları tanımlanabilir.File group altında tanımlanan diğer dosyalar ise .ndf uzantılı olan dosyalardır.Bu dosya yapıları Sql server dosya sistemini oluşturur.Yukarıdaki yapılarda kullanılan parametrelerin ne oldukları ise aşağıda açıklanmıştır.
  • NAME,oluşturulacak veritabanının kısa adını belirtir.Takma ad olarak da kullanılabilir.
  • FILENAME,veritabanının dosya yolunu ile takma adın birleştirildiği uzun ismidir.Tanımlanırken dosya yolu belirtilerek isim verilir.
  • SIZE,veritabanı başlangıç dosya boyutudur.
  • MAXSIZE,veritabanı maksimum dosya boyutudur.
  • FILEGROWTH,veritabanı kapasitesi dolduğunda,onu belirtilen miktarda ölçeklendiren parametredir.Birim veya yüzde olarak anılabilir.
Genel olarak primary ve log dosyaları büyüklüğü arasında tavsiye edilen değerler,primary dosya büyüklüğünün %10 ila %25'nin log dosya büyüklüğü olması gerektiğidir.Yukarıdaki anlatılanlara örnek olarak Book adlı bir veritabanının oluşturulması gösterilmektedir.Yukarıdaki örnekte,Book adlı bir veritabanı,açıklanan parametrelerle oluşturulmaktadır.Başlangıç primary dosya uzunluğu 100MB olan bu DB'nin,maksimum uzunluğu 1GB olarak verilirken,büyüme miktarı ise 25MB olarak tanımlanmıştır.Şayet uzunlukların birimi tanımlanmaz ise bu birim default olarak MB olacaktır.Log dosya uzunlukları ise birincil dosyanın %25'i olacak şekilde seçilerek tanımlanmıştır.Ayrıca log dosyası D sürücüsü içerisinde kaydedilmiştir.Bunun sebebi genel olarak performans ile alakalıdır.Birincil ve diğer dosyaları farklı sürücülere dağıtmak verileri sorgulamak açısından genelde hızlı olmaktadır.

Sql Server Management Studio ile

Sql Server'de istenen bir veritabanını Microsoft Sql Server Management Studio ile basitçe aşağıdaki şekilde oluşturursunuz.Object Explorer bölümü altında Databases'e sağ tıklanarak New Database komutu ile yeni bir pencere açılır.Veritabanı adı ve sahibi belirtilir.Yukarıda dikkat edilen bir nokta ise,veritabanı büyüklüğü ve artım miktarlarıdır.Şayet bir veritabanı SIZE ile büyüklüğü belirtilmeden oluşturulursa,başlangıç büyüklüğü 3MB olup,artım miktarı ise her 3MB'de bir 1MB olur.Log dosyası ise 1MB olup,her 1MB'de bir %10 artımla genişleyecektir.Ayrıca veri dosyaları PRIMARY dosya grubu altında toplanır.Log için böyle bir kavram bulunmamaktadır.Sql Server'de varsayılan olarak ise DEFAULT dosya grubu oluşturulan bir veritabanında tanımlıdır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.