www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SERVLET HTML FORM UYGULAMASI

Last update: 4/18/2015 10:54:00 PM

Yazan: Fatih KABAKCI

Servlet uygulamaları, tarayıcılardan aldığı HTTP Post ve Get isteklerini işleyerek, uygun sonuçları istemcilere dönerler. İstemciler genelde bir tarayıcı arkasından Servlet' lere 2 türlü veri gönderirler. Bunlar kullanıcının, bir HTML formu kullanılarak yollanan açık veri(explicit data) ve bu veriyi gönderirken kullandığı HTTP bilgisinin kendisi olan kapalı veridir(implicit data). Servlet istemciden gelen bu iki veriyide işleyebilecek özelliktedir. Bu yazıda örnek olarak bir HTML form sayfasında bulunan girdiler kullanılarak, Servlete istekte bulunulacaktır. Örnek HTML formu aşağıda verilmiştir.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Car Page</title>
</head>
<body>
<form action="CarServlet" method="post">
<h1>Search car</h1>
<div>
  Car Name: <input type="text" name="textCarName"> <br>
  Model: <input type="text" name="textCarModel"> <br>
  Price:
  <select name="selectCarPrice">
    <option value="0">0-5000$</option>
    <option value="1">5000-10000$</option>
    <option value="2">10000-20000$</option>
    <option value="3">20000$+</option>
  </select> <br>
  Zero or Used: <input type="checkbox" name="checkCarZero"> <br>
  <input type="submit" value="Search" name="btn_submit">
</div>
</form>
</body>
</html>

Yukarıdaki HTML formu, bir online araba satış sayfasını temsil eder. Product.html adlı bu sayfa, kullanıcıdan araba adı, araba modeli, fiyat aralığı ve sıfır/ikinci bilgisi olmak üzere toplam 4 adet parametre alır.


Onay(submit) butonu ile HTML formunun action özelliği CarServlet adlı bir Servlet sınıfını çağırır. Bu sınıf da aşağıda verilmektedir.

package com.fatihkabakci;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
 * Servlet implementation class CarServlet
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 */
@WebServlet("/CarServlet")
public class CarServlet extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  /**
  * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  */
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
   String carName = request.getParameter("textCarName");
   String carModel = request.getParameter("textCarModel");
   String carPrice = request.getParameter("selectCarPrice");
   String carZero = request.getParameter("checkCarZero");
   try {
     if (carZero.equals("on")) {
      carZero = "Zero";
     }
     else {
      carZero = "Used";
     }
   }
   catch (NullPointerException npe) {
     carZero = "None";
   }
   // db query...

   String toHtml = "<html> <body>" + "Car Name: " 
   + carName + "<br/>" + "Car Model: " 
   + carModel + "<br/>" + "Car Price: " 
   + carPrice + "<br/>" + "Car " 
   + carZero + "<br/>" + "<ol>" +
   // dynamic data come from database
   "<li>Results Listing...</li>" + "</ol>" + "</body> </html>";

   PrintWriter out = response.getWriter();
   response.setContentType("text/html");
   out.println(toHtml);
  }

  /**
  * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  */
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
   doGet(request, response);
  }
}

Tarayıcıdan http://localhost:8080/JServlet/Product.html isteği yapıldığında yukarıdaki CarServlet.java Servleti çalışır. Bu url ile Servlete bir HTTP Post isteği gelir. HTML formundaki her bir elementin name özelliği, Servlet tarafında getParameter() metodu ile elde edilir. HTTP Get isteği de, kullanıcıdan alınan bilgiler mahiyetiyle aynı şekilde çalışır. Programın örnek bir çıktısı aşağıda gösterilmektedir.


Pek tabi ki, gerçek bir online e-ticaret uygulamasında, veriler veritabanında sorgulanarak bir List halinde kullanıcının ekranına düşürülür. Yukarıdaki sanal uygulama basitlik anlamında gerçek dünyanın temsili bir örneğidir.

Sonuç olarak, bu yazıda, bir HTML formundan elde edilen bilginin Servlet sunucu tarafında işlenerek, istemciye bir cevap verilmesinin nasıl gerçekleştiğini göstermek amaçlanmıştır. Kullanılan HTML formlar ne olursa olsun, temel mantık aynı şekilde çalışır.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.