www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

ORM(OBJECT ROLE MODELLING)

Last update: 10/22/2012 1:45:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

ORM(Object Role Modelling) veritabanı tasarımında,genellikle MSF(Microsoft Solutions Framework) yapısı altında kullanılan bir modelleme yöntemidir.ORM,tasarım sürecinde sezgisel olarak doğal bir semantik kullanarak verileri mantıksal ve fiziksel çerçevede temsil eder.Microsoft,ERM(Entity-Relationship Model)'nin bir tasarımı değerlendirme,çözümleme ve hesaplama yeteneklerini sınırlı bulması,bu yapısıyı doğal dillerden uzak olduğunu düşünmesi ve farklı notasyonlara sahip bir çok ER diyagramlarının olmasından dolayı OR modelini kullanmaktadır.OR modelini Microsoft Visio ve Microsoft Visual Studio araçları desteklemektedir.

ORM veritabanı tasarımı sırasında varlık-veri ilişkisini gözeterek süreci yönetir.Yani bir ORM ile veritabanı tasarımı daha çok oluşturulacak tabloların içerisinde yer alan verilerin nasıl ve ne şekilde olacağını tespit etmeye çalışılır.Veritabanı tasarımının analiz aşamasında bir takım veriler tespit edildikten sonra,ORM ile oluşturulacak tablonun bir nevi simülasyonu yapılır.

Microsoft ORM ile veritabanı tasarımını 7 adımda özetlemektedir.
 1. Benzer bilgi örneklerini temel olgulara dönüştürün ve kalite kontrolü yapın.
 2. Olayı gerçek veriler ile çiziniz ve kontrol ediniz.
 3. Varlık türlerini ve aritmetik dönüşümleri kontrol ediniz.
 4. Tekil kısıtlar ekleyiniz ve verileri mantıksal olarak kontrol ediniz.
 5. Zorunlu roller ekleyiniz ve mantıksal işlemleri kontrol ediniz.
 6. Değerler ekleyiniz ve veriler arasında kıyaslamalar yapınız.
 7. Diğer kısıtları ekleyiniz ve son kontrolleri yapınız.
Örnek olarak bir e-ticaret sistemi içerisinde satılan kitaplar düşünülebilir.Veritabanı analistinin aldığı veriler ışığında bir kitap tablosu yapılacaktır.Bir kitap,IBAN numarası,adı,yazarı,yayın evi,sayfa sayısı,baskı numarası,fiyatı gibi bilgilere sahiptir.Bunlar arasında kısa olması için,IBAN,ad,yazar,yayın evi ve fiyat bilgilerini alalım.O halde oluşturacağımız tablo içerisinde,
 • ID,her kaydı temsil edecek unique değer
 • Iban,kitap Iban no
 • Name,kitap ismi
 • Author,kitap yazarı
 • Publishing House,kitap yayın evi
 • Price,kitap fiyatı
bilgiler yer alacaktır.Şu durumda bir adet varlık(kitap) ve 6 adet nitelik bilgisi elde olacaktır.ORM'de temel olan nokta,tanımlanan her bir veri alanının ne şekilde kullanılacağıdır.Örnek olarak her kitap bir IBAN numarasına sahiptir.Bu nedenle IBAN alanı null olamaz.Author alanı bir varchar veri türüdür yani bu alana rakamlar girilmeyecektir gibi bir takım mantıksal tasarımlar yapılarak ileride oluşacak bu tablonun bir ön şeması yaratılmaya çalışılır.

Aşağıda Book adında bir tablo sanal veriler ile kestirilmeye çalışılmaktadır.Yukarıdaki tablodan 12 ve 13 nolu kayıtları alarak ORM modelleme süreci içerisine entegre etmeye çalışalım.ORM modelleme de her bir alan,düz oklar yardımıyla varlıklara tutturulur.Her bir alan ile varlık arasında ise ilgili ilişkiyi anlatan birbirine yapışık iki dikdörtgen çizilmektedir.Çizilen bu dikdörtgenler altına ise tasarlanacak tabloda yer alabilecek veri örnekleri yazılır.Ayrıca var ise bir takım ek ilişkiler de(farklı tablolardan gelen) gösterilebilir.

Yukarıdaki Book varlığının ORM tasarımındaki çizimi ise aşağıda gösterilmektedir.Böylelikle yukarıdaki tasarımdan,

- Book varlığının unique bir ID değerinin olacağını
- Book varlığının bir IBAN değerine sahip olacağını,bu değerin ya sözel ya da TR sözeliyle birlikte bir sayı ile kullanılabileceğini
- Book varlığının bir isminin mutlaka olacağını
- Book varlığının bir yazar adına mutlaka sahip olacağını
- Book varlığının bir yayın evine sahip olacağını
- son olarak Book varlığının bir fiyat alanına sahip olacağını ve bu alanın ise parasal değerler ile temsil edileceğini

gibi çıkarımların yapılması kolay hale gelecektir.ORM varlık ve veri arasındaki ilişkiyi ustaca modelleyerek veritabanı tasarımcısına kolaylık sağlar.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.