www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

MIDLET LIFE CYCLE(YASAM DONGUSU)

Last update: 6/11/2012 5:48:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Me(Micro Edition) sürümü içerisinde kullanılan MIDlet sınıfı bu sistemin temelini oluşturmaktadır.Bir J2ME programının çalışabilmesi için,gerek ve yeter koşul ilgili ana programın bir MIDlet sınıfından genişletilmesi(extends) gerekmektedir.Bu genişletme kavramı nesneye dayalı programlama felsefelerinden olan miras(inheritance) kavramına karşılık gelir.

Bir J2ME yazılımı,daha önceden anlatılan ilgili konfigürasyon ve profil yapılarını referans aldıktan sonra,JVM(Java Virtual Machine) üzerinde çalışırken MIDlet sınıfından türeyerek ana programın temelini oluşturur.

Aşağıda Java.net sitesinden alınan bir MIDlet'in yaşam döngüsü(life cycle) gösterilmektedir.
Yukarıda görüldüğü üzere bir MIDlet yaratıldığı(new state) anda pause durumundan ilk etapta startApp() Active(Etkin) moduna geçerek çalışmaya başlar.Bu noktada MIDlet iki farklı duruma dönebilmektedir.Pause ve Destroy state'leri.Şayet bir MIDlet destroyed durumuna geçmiş ise yeniden create edilmediği takdirde diğer state'lere geri dönemez.
J2ME çatısının Java diline dökmek istediğimizde ise,bir MIDlet Active durumundan Pause durumuna geçerken pauseApp() metotu çağrılırken,Destroyed durumuna geçerken ise destroyApp(boolean) metotu çağrılmaktadır.
Aşağıda bir J2ME programının ana iskeleti aşağıda gösterilmektedir

import javax.microedition.midlet.MIDlet;

public class MIDletYapisi extends MIDlet {

public void startApp() 
{
}
public void destroyApp(boolean unconditional)
{
}
public void pauseApp()
{
}

} // end class 
Yukarıda da görüldüğü üzere bir J2ME programında olması gereken minimum syntax gösterilmiştir.İlk etapta javanın microedition paketinin midlet paketi içerisinde tanımlı midlet sınıfı programa import edilmektedir.Programa dahil edilen MIDlet bu noktada sanal makineye bildirilerek MIDlet sınıfının kullanılmasına izin verilmiş olacaktır.Programın klasörü ile aynı isme sahip MIDletYapisi class'ı MIDlet sınıfını miras alarak yazılan programın bir J2ME programı olduğunu göstermiş olacaktır.Yani MIDletYapisi adlı sınıf artık bir MIDlet sınıfı olmuştur denebilir(Tabiki türemiş bir alt sınıf).

Program startApp() metotu ile başlatılırken,pauseApp() metotu ile durdurulur.destroyApp(boolean) ise programı sonlandırarak kapatmaktadır.

Burada destroyApp(boolean unconditional) metotunun aldığı boolean parametresi şayet true olarak çağrılmış ise,MIDlet belleğinde sahip olduğu bütün kaynakları serbest bırakarak cleanup durumuna geçer.Eğer bu parametre false ile destroyApp() metoduna geçirilmiş(passed) ise ilgili zamanda sonlanmak istemediğine dair bir MIDletStateChangeException hatası fırlatabilir(throws).

Genellikle,bir MIDlet'in cihaz üzerinde görünebilmesi için bu yapının üzerinde olması gereken bir Screen(Ekran) bileşeni daha bulunmalıdır.İleriki yazılarda bu yapının üzerinde ilaveler yapılarak Java Me teknolojisinin irdelenmesine devam edilecektir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.