www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

MAVEN KURULUM

Last update: 6/25/2015 6:21:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Apache Maven open source(açık kaynak) bir yazılım aracıdır ve kurulumu oldukça basittir. Öncelikle bilgisayarınızda mevcut bir JDK' nın olması yeterlidir. Bilgisayarınızda bir JDK olup olmadığını komut satırından java -version koşarak test edebilirsiniz.

Maven kurulumunun aşağıda adım adım nasıl yapıldığı gösterilmektedir.

1. Maven' ı indirmek

Maven' ı http://maven.apache.org/download.html. adresi üzerinden indirebilirsiniz. Şu anda en güncel sürüm olan 3.3.3 sürümü altında (Binary zip) apache-maven-3.3.3-bin.zip dosyası bu yazıda referans alınmıştır.

2. Maven' ı yüklemek

Maven' ı indirdikten sonra kolay bir şekilde kullanmak için, işletim sisteminize uygun olarak, ortam değişkenlerine tanıtmanız gerekir.

Linux, Mac OS X için

İndirdiğiniz arşiv dosyasını /usr/local/apache-maven-3.0.5 içerisinde açtıktan sonra, kolay bir şekilde kullanabilmek için aşağıdaki gibi bir symbolic link yaratabilirsiniz.

/usr/local % cd /usr/local
/usr/local % ln -s apache-maven-3.0.5 maven
/usr/local % export PATH=/usr/local/maven/bin:$PATH

Sisteme her login olduğunuzda ortam değişkeninin otomatik olarak işletilebilir olması için PATH değişkenini aşağıdaki gibi bir .bash_login veya bir .profile dosyasına ekleyebilirsiniz.

export PATH=/usr/local/maven/bin:${PATH}

Windows için

İndirilen zip dosyası uygun bir dizin altında açılır. Bu yazıda Maven C:\Program Files\Apache Software Foundation\apache-maven-3.3.3 dizini altına yerleştirilmiştir. Ardından ortam değişkenini ayarlamak için, indirdiğiniz dizine uygun bir şekilde aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

C:\Users\fkabakci > set PATH="C:\Program Files\Apache Software Foundation\apache-maven-3.3.3\bin";%  -
PATH%

Ancak bu işlemin kalıcı olması için ortam değişkenlerine Control Panel -> System -> Advanced -> Environment Variables üzerinden erişerek, path değişkenine C:\Program Files\Apache Software Foundation\apache-maven-3.3.3\bin; ifadesini ekleyin.

3. Maven test

Bu aşamada Maven bilgisayarınızda başarılı bir şekilde kurulmuş olması gerekir. Ancak yinede test etmek isterseniz komut satırından mvn -version koşturarak Maven' ı doğrulayabilirsiniz.

C:\Users\fkabakci>mvn -version
Apache Maven 3.3.3 (7994120775791599e205a5524ec3e0dfe41d4a06; 2015-04-22T14:57:37+03:00)
Maven home: C:\Program Files\Apache Software Foundation\apache-maven-3.3.3
Java version: 1.7.0_67, vendor: Oracle Corporation
Java home: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_67\jre
Default locale: tr_TR, platform encoding: Cp1254
OS name: "windows 7", version: "6.1", arch: "amd64", family: "windows"

Yukarıdaki çıktı Maven' nın başarılı bir şekilde kurulduğunu gösterir. Maven bilgisayarınıza kurulduğunda home directory .m2 adlı bir adet dosya oluşturur. Bu dosya içerisinde kullanıcı spesifik konfigürasyon dosyaları ve bir de local repository dosyası bulunur.

.m2/settings.xml dosyası kullanıcı spesifik konfigürasyon bilgilerini barındırır.

.m2/repository/ dosyaları yerel Maven deponuzu gösterir. Bunun anlamı, bir Maven remote repository' den bir dependency indirdiğinizde, Maven bir yerel kopyasını .m2/repository/ dizini altında tuttuğunu gösterir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.