www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA SERVER PAGES(JSP)

Last update: 5/24/2015 3:15:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java sunucu sayfaları(Java server pages), kısaca JSP, kullanıcıdan aldığı talepleri sunucu tarafında çalıştıran bir yazılım script dilidir. JSP istemcilerden aldığı talepleri işleyerek onlara HTML formatında dinamik web çıktıları gönderir. Bu talepler genellikle bir tarayıcı arkasından gönderilen HTTP talepleridir. JSP sayfaları Java kodları ve HTML kodlarından oluşur. JSP inşa etmek için temel düzeyde de olsa Java ve HTML dillerini bilmeniz beklenir. Bunun yanında JDK ve Tomcat gibi bir JSP sanal makinesine ihtiyacınız vardır.

JSP Kısa Tarihi

JSP, Java bilmeyen programcıların Servlet inşa etmede yaşadığı zorluklardan ötürü geliştirilmiştir. Hatırlanacağı üzere bir Servlet Java kodları içerisinde istemciye mesaj vermek için kullanılan HTML etiketlerinden oluşur. Programcılar bu uygulamaları yazarken, Java kodları arasında HTML çıktılar üretmek için kullandıkları println() metodunu kullanmaktaydılar. Bu durum kod karmaşıklığına yol açmasının yanı sıra, Java bilmeyen programcıların Servlet mimarisine alışması ve uyumu zor olmaktaydı. Bu sebeplerden dolayı Sun internet dilinin temelini HTML ile daha kolay bilinen bir dil üzerinde java kodlarının entegrasyonunu düşünerek JSP' yi ortaya çıkardı. Böylelikle web programcılarının JSP inşa etmelerinin daha kolay olacağı düşünüldü ve Servletin tam tersi olarak HTML kodları içerisine yazılan Java kodlarının oluşturduğu JSP ortaya çıktı.

JSP Yaşam Döngüsü(Life Cycle)

Bir JSP' nin yaşam döngüsünde 3 temel metot görev alır. jspInit(), _jspService() ve jspDestroy(). Bir JSP ilk kez çalıştırıldığında jspInit() bir defa olmak üzere işletilir. JSP sunucuda çalışırken istemcilerden aldığı talepleri işler ve bu taleplere karşılık cevaplar üretir. Bunu gerçekleştirdiği yer _jspService() metodu içindedir. Son olarak bir JSP düzgün olarak sonlandırıldığında jspDestroy() metodu işletilir. Bu akışın görüntüsü aşağıda verilmektedir.

JSP Life Cycle

İstemci, sunucudan bir JSP dosyasını talep ettiğinde, aşağıdaki işlemler gerçekleşir.

  1. - Sunucu talebin .jsp uzantılı bir dosya olduğunu farkeder ve bunu JSP engine olarak adlandırılan sanal makineye gönderir.
  2. - JSP sanal makinesi, .jsp uzantılı dosyası .java uzantılı dosya olan Servlet' e dönüştürür(translate). Bunu tüm JSP etiketlerini parse ederek, içlerindeki kodları saf java kodları halinde .java uzantılı dosya içerisine geçirerek yapar.
  3. - JSP sanal makinesi .java uzantılı Servlet dosyasını compile eder .class uzantılı dosyayı oluşturur. Ardından bu talebi Servlet engine olarak adlandırılan sanal makineye gönderir.
  4. - Sunucunun bir parçası olan Servlet sanal makinesi bu isteği çalıştır ve HTML veya kullanıcının istediği bir formatta çıktı üretir. Ardından bu çıktıyı HTTP veya kullanıcının istediği bir protokol içerisinde istemciye gönderir.

  5. Özetle sunucu bir JSP isteği aldığında, arka planda Servlet dönüşümü yaparak hizmet verir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.