www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

J2ME SCREEN SINIFI

Last update: 11/17/2012 12:02:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

J2ME'nin MIDlet tarafındaki ekran modeli olan Screen mobil cihazın görüntüsünü oluşturur.Screen J2ME tasarımcıları tarafından abstract(soyut) olarak tanımlanmıştır.Dolayısıyla Screen mantıksal olarak tasarlandığı için doğrudan kullanılmaz.
Screen yukarıda görüldüğü gibi Displayable sınıfından türetilmiştir.MIDP(Mobile Information Device Profile) yapısındaki temel nokta bir mobil cihaz ekranının 'ne ?' olacağı ve onun 'nasıl ?' Display sınıfına iliştirileceğidir.Bu Screen ve Displayable sınıfları sayesinde olmaktadır.

Bir Screen soyut sınıfı mobil cihaz ekranına 4 farklı şekilde iliştirilebilir.Bunun anlamı Screen sınıfının aslında aşağıda bahsedilen 4 sınıfın superclass'ı olduğudur. Screen sınıfı tarafından tanımlanan yalnızca 4 adet metot bulunmaktadır.Bu metotlar ve ekranın başlığı için setlenen metotlardır.Screen abstract olduğu için bir constructor içermez.
  • Ticker getTicker(),ekrandaki Ticker objesini alır.
  • void setTicker(Ticker ticker),mobil cihaz ekranına Ticker objesi atar.Böylelikle ekranın üst veya alt'ında kayan yazı görünümü oluşur.
  • String getTitle(),ekran başlığını elde eder.
  • void setTitle(String title),ekran başlığını setler.Böylelikle mobil cihazın üstünde bir başlık görünür.
Screen referansı ile kullanılan diğer metotlar ise Object ve Displayable tarafından sağlanmaktadır.

Sonuç olarak Screen sınıfı J2ME içerisinde direkt olarak kullanılmayan,bir form,metin kutusu,bildirim ekranı veya liste ekranı biçiminde yukarıda bahsi geçen sınıflar ile ekrana yerleştirilerek kullanılmaktadır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.