www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

J2ME ALERT SINIFI

Last update: 6/20/2013 2:37:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

J2ME uygulamalarında mobil cihazın ekranını kaplayarak kullanıcılara belirtilen süreler içerisinde çeşitli bilgiler göstermek için Alert sınıfı kullanılmaktadır. Alert aşağıda gösterildiği gibi bir Screen sınıfı türünden olup, diğer sınıflar içerisinden de çağrılan özel bir sınıftır. Alert sınıfının MIDP Kullanıcı Arayüzü içerisindeki yeri aşağıda gösterilmektedir.
Yukarıdaki MIDP Kullanıcı Arayüzünden de görüldüğü gibi Alert bir Screen sınıfıdır. Bunun anlamı Alert objelerinin mobil ekranın tamamını kaplayarak gösterilmesidir.

Alert sınıfı iki kurucu metot içerir.
Alert(String title)
Alert(String title,String text, Image img, AlertType alerttype)
  1. title, alertin başlığını gösterir.
  2. text, alertin ekranda gösterdiği mesajı belirtir.
  3. img, ekranda gösterilen alert ile birlikte gösterilen bir resim objesidir.
  4. alerttype, alertin hangi tip bir mesajla ekranda gösterileceğini belirtir. Alert 5 tipte bulunabilir. AlertType sınıfı
  5. 5 farklı alert tipi içerir.
Alert sınıfı setIndicator(Gauge gauge) ile alert üzerinde bir gauge oluşumuna izin verir. getIndicator() ise alert'e yerleştirilen gauge objesini döndürür. Alert'ler setTimeout(int time) metodu ile istenilen bir süre kadar ekranda gösterilebilir. Bu süre dolduğunda ise alert uygulama tarafından otomatik olarak kapatılacaktır. time zaman değeri mili saniye cinsindendir.

Aşağıda bir Alert örneği gösterilmektedir. Program basitçe ekranda bir resim objesi gösterek OK butonu ile alertin ekranda gösterildiği bilgisini sunar.
Ekran görüntüleri ise aşağıda verilmektedir.

   

Aşağıdaki örnekte ise bir Gauge objesi kullanan alert uygulaması gösterilmektedir. Alert sınıfı içerisinde Gauge kullanımı oldukça kolaydır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.