www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

APACHE TOMCAT

Last update: 4/20/2015 11:08:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Apache Tomcat, Apache Software Foundation şirketinin Jakarta projesi birimi tarafından Servlet ve JSP uygulamaları inşa etmek için tasarladığı bir web sunucusudur. Tomcat açık kaynaklı bir web konteyner olarak J2EE Servlet ve JSP uygulamalarını çalıştırır. Windows ve Linux için uygun olmak üzere, Tomcat sunucusu http://tomcat.apache.org/ adresinden temin edilebilir.

İndirilen Tomcat sunucu dosyası altında bir takım temel dosya birimleri bulunur. Bu dosyaların bir kısmı aşağıda açıklanmaktadır.

\lib dizini

\lib dizini, Tomcat sunucusunun Servlet ve JSP uygulamalarını çalıştırmak için kullandığı jar dosyalarını içerir. Örneğin bir Servlet uygulaması bu dizin altında bulunan servlet-api.jar ile derlenir.

webapps dizini

webapps, Tomcat sunucusunun Servlet ve JSP uygulamalarını istemci tarafında sergilemek için kullandığı kök dizinidir. Bu dizin altında yaratılan dosya adı, HTTP Servlet istek url' inde bulunan web uygulamasının adını tanımlar. Web uygulamasının adı aynı zamanda context name olarak da adlandırılır. Bir context name aşağıda verilen http request formatında host ve port bilgilerinden sonra ifade edilen web uygulaması adını tanımlar.

http://host:port/webApplicationName/mappedServletName?parameter

webapps altında oluşturulan web uygulaması dosyasının altında WEB-INF adlı bir dosya bulunur. WEB-INF Servlet ve JSP sınıfları ile blrlikte, bu sınıfları çalıştırırken kullandığı xml uzantılı bir web.xml dosyası içerir.

web-inf
.class uzantılı derlenmiş Servlet ve JSP sınıfları classes dizini altına yerleştirilirken, oluşturulan her bir Servlet-JSP sınıflarının konfigurasyon tanımlamaları web.xml dosyasında bulunur.

web.xml dosyası

web.xml dosyası, Servlet ve JSP uygulamalarının tanımlarını içeren bir konfigurasyon ve çalıştırma ortam dosyasıdır. Aşağıda basitçe HelloWorldServlet adlı uygulamayı tanımlayan bir web.xml dosya örneği gösterilmektedir.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE web-app
  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
  "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">

<web-app>

 <servlet>
  <servlet-name>HelloWorldServlet</servlet-name>
  <servlet-class>com.fatihkabakci.HelloWorldServlet</servlet-class>
 </servlet>

 <servlet-mapping>
  <servlet-name>HelloWorldServlet</servlet-name>
  <url-pattern>/HelloWorldServlet</url-pattern>
 </servlet-mapping>
</web-app>  

servlet ve servlet-mapping etiketleri her bir Servlet uygulaması için gereklidir. Servlet sınıfları derlendikten sonra, gerekli tanımlamaları bu xml dosyası içerisinde tanımlanmalıdır. Aksi halde Tomcat sunucusu uygun servlet sınıfını bulamaz.

servlet-name ile Servlet adı tanımlanırken, servlet-class ile Servlet sınıfı paket adı ile birlikte tanımlanır. servlet-mapping altında Servlet uygulamasına ilişkin tanımlamalar bulunur. url-pattern HTTP Servlet requestindeki son ibaredir. Yani Servlet uygulaması çağrılırken kullanılacak isim olarak belirtilir.

Tomcat - Eclipse Konfigurasyonu

Tomcat sunucusu, Eclipse IDE ortamında kolaylıkla kullanılabilir. Bu yazıda örnek olarak, Windows - 64 bit işletim sisteminde Tomcat 7.0 kullanılmıştır. Tomcat 7.0 http://tomcat.apache.org/download-70.cgi Binary Distributions -> Core altında 64-bit Windows zip (pgp, md5, sha1) bağlantısı kullanılarak indirilmiştir. Sizde dilediğiniz versiyonu işletim sisteminize uygun olarak temin edebilirsiniz.

İndirilen zip dosyası D dizini altında açılan Tomcat 7.0 dosyası altına çıkarılmıştır. Kurulum dosyaları D:\Tomcat 7.0\apache-tomcat-7.0.61 dizini altında yerleştirilmiştir. Siz zip dosyasından çıkarılan apache-tomcat-7.0.61 adlı dosyaları dilediğiniz dizine yerleştirebilirsiniz. Bu nokta da Eclipse IDE tarafında Tomcat sunucusu tanıtılabilir.

1. Eclipse -> Windows -> Preferences bağlantısı ile aşağıdaki panel açılır.

Eclipse preferences

2. Server -> Runtime Environments bölümü içerisinde yeni sunucu çalışma ortamı kurulur. Burada yeni bir server çalışma ortamı eklemek için basitçe Add butonuna tıklayın.

Eclipse runtime environment

3. Karşınıza hangi Tomcat sunucu versiyonu kullanacağınız aşağıdaki panel gelecektir. Burada 7.0 versiyonu indirildiği için Apache Tomcat v7.0 seçilip next butonu ile devam edilmiştir.

Eclipse new server

4. Yeni panelde indirdiğiniz dizini seçmeniz gerekmektedir. Ardından Download and Install.. butonuna basarak Tomcat' in Eclipse ortamında kurulmasını sağlayın. 64 bitlik Tomcat sunucusu D:\Tomcat 7.0\apache-tomcat-7.0.61 altına kurulduğu için bu dizin seçilmiştir. Uygun JRE ile birlikte Finish butonuna basılır.

Eclipse new server
Eclipse installing server runtime environment

5. Tomcat sunucusu Eclipse ortamında tanıtılmıştır. Bu noktadan sonra Servlet & JSP uygulamalarınızı Eclipse ortamında kolaylıkla çalıştırabileceksiniz. Eclipse sizin yerinize Tomcati başlatır, programınızı çalıştırır ve Tomcati başarıyla sonlandırır.

Eclipse preferences
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.