www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

APACHE MAVEN

Last update: 6/25/2015 5:12:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Maven, Apache Software Foundation şirketinin Jakarta Turbine projesinde tasarladığı bir proje yönetim aracıdır. Geliştiriciler perspektifinden bakıldığında Maven basitçe bir kod build sistemidir. Ancak Maven kod build dışında, raporlar koşturabilen, web siteleri yaratabilen ve proje ekibi arasında iletişim faaliyetleri oluşturabilen bir proje yönetim sistemi olarak adlandırılır. Maven bir proje yapısı için standart oluşturur ve IDE bağımsız projeleri yönetir. Bunun anlamı bir Maven projesini Eclipse, Netbeans ya da IntelijIdea tarafından kolaylıkla açarak build edebileceğinizdir. Ayrıca bir konsol ekranından da Maven projelerinizi yönetebilirsiniz. Maven' nın en belirlin bir diğer avantajı da, kullanmak istediğiniz herhangi bir JAR dosyasını otomatik olarak indirebilir ve projenizin build path' ine ekleyebilir olmasıdır. Bunu kendi repository' leri sayesinde gerçekleştirir. Siz sadece kullanmak istediğiniz JAR dosyasını bir xml dosyasında dependency olarak belirtmeniz yeterlidir. Maven tüm bu işlemlerin temelinde XML uzantılı bir POM(Project Object Model) dosyası kullanır.

Maven ortaya çıkmadan önce ant build aracı sıklıkla kullanılmakta idi. Bir java kodunu ant ile derlemek için build.xml dosyasına bir çok talimat yazılma zorunluluğu bulunuyordu. Aşağıda ant ile bir Java dosyasının nasıl derlendiği gösterilmektedir.

<project name="my-project" default="dist" basedir=".">
<description>simple example build file</description>
<!-- set global properties for this build -->
<property name="src" location="src/main/java"/>
<property name="build" location="target/classes"/>
<property name="dist" location="target"/>
<target name="init">
<!-- Create the time stamp -->
<tstamp/>
<!-- Create the build directory structure used by compile -->
<mkdir dir="${build}"/>
</target>
<target name="compile" depends="init"
description="compile the source " >
<!-- Compile the java code from ${src} into ${build} -->
<javac srcdir="${src}" destdir="${build}"/>
</target>
<target name="dist" depends="compile"
description="generate the distribution" >
<!-- Create the distribution directory -->
<mkdir dir="${dist}/lib"/>
<!-- Ouput into ${build} into a MyProject-${DSTAMP}.jar file -->
<jar jarfile="${dist}/lib/MyProject-${DSTAMP}.jar"
basedir="${build}"/>
</target>
<target name="clean"
description="clean up" >
<!-- Delete the ${build} and ${dist} directory trees -->
<delete dir="${build}"/>
<delete dir="${dist}"/>
</target>
</project>

Yukarıdaki xml uzantılı build dosyasına bakıldığında, bir derleme(compiling) talimatlarının ne denli karmaşık olduğu görülmektedir. Örneğin kaynak kodun nerede olduğunu, bytecode dosyasının nerede oluşacağını ve .Jar dosyasının nerede çıkarılacağı gibi bilgilerin verilmek zorunda olması zahmetlidir.

Ancak Maven konunun başında da bahsedilen, build.xml dosyasına alternatif bir model olarak yine xml uzantılı bir POM dosyası kullanarak projeleri derler. Aşağıda örnek bir pom dosyası gösterilmektedir.

<project>
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>org.sonatype.mavenbook</groupId>
<artifactId>my-project</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
</project>

Yukarıdaki pom.xml dosyasının ant xml dosyasına göre oldukça sade olduğu görülmektedir. Maven bir projenin bağımlı olduğu kütüphaneler ve depolarını yukarıdaki bilgilere göre paketler ve yönetir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.