www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

MIDP KULLANICI ARAYUZU

Last update: 5/9/2012 1:43:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

MIDP(Mobil Bilgi Cihaz Profili) tarafından J2ME programcılarına sunulan arayüz aşağıda gösterilmiştir.Bu arayüz javax.microedition.lcdui paketi ile sunulmaktadır.J2ME programlarında olmazsa olmaz olarak kullanılan bu arayüz,iyi anlaşıldığı takdirde MIDlet platformunda etkili programlar yazmanız kolaylaşacaktır.
MIDP User Interface
Yukarıdaki MIDP-UML diyagramından görüldüğü gibi bir MIDlet'in bir Display'nin(görüntüsü) farklı şekillerde gösterilebilirliği(Displayable) bulunmaktadır.Ayrıca çeşitli şekillerde gösterilebilen MIDlet'e sayısız Ticker ve Command objeleri atanabilmektedir.
Displayable sınıfını devralan Screen sınıfı MIDP kontrolleri için iskelet olan bir soyut sınıftır.Screen ile farklı şekillerde gösterilebilen Display'in içerdiği bileşenler kullanılır.Canvas sınıfı MIDP alt seviye API sınıfları olarak deklare edilirken,Screen sınıfı itibari ile üst seviye API sınıfları olarak tanıtılmaktadır.

Aşağıda her bir sınıfın kısaca açıklamaları yapılmıştır.Bu yazıda MIDP User Interface(MIDP Kullanıcı Arayüzü) kısaca tanıtılıp ileride her bir sınıfın detaylı açıklamaları yapılacaktır.

* MIDlet sınıfı J2ME programının CLDC konfigürasyonları ve MIDP profili üzerinde çalışan programlar için gerekli alt yapı olduğu daha önceden açıklanmıştı.

* Display sınıfı adı üzerinde mobil cihaz üzerinde bulunan görüntüyü temsil etmektedir.

* Displayable sınıfı ise mevcut Display sınıfının ekranda gösterilme şekillerini belirleyen bir sınıftır.

* Ticker sınıfı bir Display üzerinde yazılan metinlerin kayan yazı şeklinde gösterilmesini sağlayan sınıftır.

* Canvas ile cihaz üzerinde grafik işlemleri gerçeklenmektedir.

* Screen sınıfını miras alan sınıflar arasından,
 1. List,ekran üzerinde seçilebilir liste şablonu sunar
 2. Alert,bir takım olaylar sonucunda ekran üzerinde kullanıcıya bildirimlerde bulunmak için kullanılır.
 3. TextBox,Java SE TextArea sınıfı ile sınırlı olarak eş değerdir ve ekranı kaplayan yazılabilir metin alanı sunar.
 4. Form,en sık kullanılan Screen alt sınıflarından biri olan Form,ekran üzerinde çeşitli bileşenleri içinde bulundurabilen bir form yapısı sunar.
 5. Item sınıfı ise doğrudan kullanılmayan bir soyut sınıftır.Bu sınıf,
  • ChoiceGroup:Seçim işlemleri
  • DateField:Tarih işlemleri
  • Gauge:İçi dolan bar ile bildirim işlemleri
  • ImageItem:Resim işlemleri
  • StringItem:Gösterilebilir metin işlemleri
  • TextField:Yazılabilir metin işlemleri
  • Spacer:Item'ler arası boşluk işlemleri
  item'leri Form sınıfı üzerinde kullanıma sunmaktadır.
Bu noktada J2ME programlamaya yukarıdaki MIDP mimarisi anlatılarak başlanacaktır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.