www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA EE UYGULAMA MODELI

Last update: 6/21/2015 3:27:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Kurumsal Java mimarisi belirli bir uygulama modeline göre tasarlanmıştır. Java EE - Java Enterprise Edition, kısaca J2EE uygulama platformu Java Programlama Dili ve Java Sanal Makinesi ile başlar. Kanıtlanmış taşınabilirliği, güvenliği ve geliştirici üretkenliği uygulama modelinin temellerini oluşturur. Java EE platformu kurumsal uygulamalar için, müşterilere, çalışanlara, tedarikçilere ve şirket partnerlerine kurumsal servisleri sağlayan uygulamaları inşa etmek için tasarlanmıştır. J2EE, çeşitli kaynaklardan gelen potansiyel veri erişimleri ve dağıtık uygulamalar gibi doğası gereği karmaşık olan uygulamaları çeşitli istemcilerin hizmetine sunar. Bu uygulamaların kontrolünü ve bakımını daha iyi yapabilmek için iş fonksiyonlarını orta katmanda halletmek gerekir. Orta katman(middle tier), bir kurumsal bilgi iletişim teknolojisi departmanı tarafından yakından kontrol edilen bir ortamı temsil eder. Orta katman, genel olarak sadece kendisine tahsis edilmiş bir sunucuda çalışır ve kurumsal firmanın tüm servislerine erişme hakkına sahiptir.

Java EE uygulama modeli, kurumsal seviyedeki uygulamaların ihtiyaç duyduğu ölçeklenebilirlik, erişilebilirlik ve yönetilebilirlik sağlayan çok katmanlı(multitier) uygulamalara servis oluşturmak için bir mimari tanımlar. Bu model aşağıdaki ihtiyaç duyulan çok katmanlı servislere bölünmüştür.

- Geliştiriciler tarafından uygulanan iş ve sunum mantığı
- Java EE platformu tarafından sağlanan Standart sistem servisleri

Geliştiriciler kendi istedikleri iş ve sunum mantığını, çok katmanlı servislerin barındığı zor seviyedeki problemlerin çözümünde Java EE platformuna güvenerek gerçekleştirirler.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.