www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA EE(J2EE)

Last update: 6/20/2015 7:10:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Bu ünitenin amacı Java EE, J2EE teknolojisi hakkında Türkçe bilgi sağlamaktır. Yazıların konusu Oracle firmasının bizzat hazırladığı Java EE Tutorial belgesinden çıkarılmaktadır. Bu belgeye http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/ adresinden erişebilirsiniz.

Java EE, J2EE

Kurumsal bilgi akışının hızla yayıldığı günümüzde, sunucu taraflı teknolojilerin güvenliği, güvenilirliği ve hızının belirli ölçüde sağlanması adına, geliştiricilerin dağıtık, hareketli ve taşınabilir uygulamalara olan ihtiyacı büyük bir hızla artmaktadır. Bu uygulamalar kurumsal uygulamalar(enterprise applications) olarak adlandırılmaktadır. Kurumsal uygulamalar, kuruluşlar için iş mantığını sağlar ve merkezileştirilmiş yönetim anlayışı ile de diğer yazılımlarla sıklıkla iletişim kurarlar. Bilgi teknolojileri dünyasında, kurumsal uygulamalar daha az kaynak tüketerek, daha hızlı çalışacak şekilde tasarlanmalıdır.

Java EE platformu, geliştiricilere güçlü bir API sağlayarak uygulama geliştirme süresini kısaltmayı, uygulama karmaşıklığını azaltmayı ve yazılım performansını arttırmayı amaçlar. Kısaca J2EE olarak adlandırılan kurumsal java platformunun geliştirilmesi, diğer tüm Java teknolojilerinde olduğu gibi JCP(Java Community Process) tarafından yürütülür. Bu topluluğun içerisinde bulunan uzman gruplar ve sektörde ileri gelen kişiler, şartname adı verilen JSR(Java Specification Request) oluşturarak çeşitli Java teknolojileri üretirler.

Java EE platformu basit bir programlama modeli kullanır. XML Deployment Descriptor(Kullanıma Açma Tanımlayıcıları), isteğe bağlı olarak kullanılır. Bunun yerine, geliştiriciler basitçe Java kaynak kodları içerisine annotation tanımlamaları yapar ve Java EE sunucusu çalışma zamanında bu bilgileri kullanarak bileşenlerin ayarlamasını gerçekleştirir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.