www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

J2ME TEXTBOX SINIFI

Last update: 11/16/2012 2:18:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

J2ME ekran yüzünü oluşturan sınıfların bir diğeri TextBox'dır.Bir TextBox mobil cihaz ekranını kaplayan bir metin kutusu oluşturur.TextBox'u standart Java içerisinde tanımlı TextArea'nın tüm ekranı kapladığı halini düşünebilirsiniz.
MIDP-TEXTBOX
TextBox
(String title,String text,int maxsize,int constraints)

TextBox sınıfı 1 adet constructor içermektedir.İlk parametre ekranın başlığını setlerken,ikinci parametre metin kutusu içeriğini yazar.Üçüncü parametre metin kutusunun toplamda kaç karakter alabileceğini ayarlarken,son parametre olan numerik constraints,metin kutusuna girilecek bilginin bir e-mail,telefon numarası,şifre veya düz bir metin olduğunu belirtir.

TextBox girdi formatı TextField sınıfı tarafından tanımlanan sabitler ile constraints parametresine aktarılır.Bu parametre,
 • static int ANY,tüm modları destekler.
 • static int CONSTRAINT_MASK,maskeleme modudur.PASSWORD bayrağı gibi sistemdeki bir takım niteleyici bayrakları kaldırır.0xFFFF değeridir.
 • static int EMAILADDR,girlen bilginin e-mail adres bilgisi olduğunu belirtir.
 • static int NUMERIC,girilen bilginin rakamlardan oluşacağını bildirir.
 • static int PHONENUMBER,girilen bilginin bir telefon numarası olduğunu belirtir.
 • static int URL,girilen bilginin bir URL olduğunu bildirir.
yukarıdaki parametlerin herhangi birinden oluşmaktadır.
 • void delete(int offset,int length),belirtilen index'ten itibaren belirtilen uzunluktaki bilgiyi metin kutusundan siler.
 • int getCaretPosition(),mevcut girdi index'ini döndürür.Metin kutusu temiz iken ise 0 döndürür.
 • int getChars(char data[]),metin kutusundaki bilgiyi char dizisi olarak belirtilen parametreye aktarır.Bu metot kopyalanan karakter sayısını döndürür.
 • int getConstraints(),metin kutusu girdi formatının değerini döndürür.
 • int getMaxSize(),metin kutusuna toplamda girilecek karakter sayısını döndürür.
 • String getString(),metin kutusu içeriğini döndürür.
 • void insert(char[],dataint offset,int int length,int position),metin kutusuna aktarılan char dizisinin belirtilen index'inden itibaren,belirli uzunlukta,metin kutusunun belirtilen konumuna karakter eklemesi yapmak için kullanılır.
 • void insert(String, textint position),metin kutusuna belirtilen noktadan itibaren text ekler.
 • void setChars(char[],dataint offset,int length),metin kutusuna belirtilen dizinin index'inden başlanarak belirliten uzunluktaki bilgiyi aktarır.
 • void setConstraints(int constraints),metin kutusu girdi modunu setler.
 • void setMaxSize(int maxsize),metin kutusuna maksimum kaç karakter girileceğini belirtir.
 • void setString(String text,metin kutusuna metin bilgisi aktarır.
 • int size(),metin kutusunun güncel karakter sayısını döndürür.
Kullanılan diğer metotlar Object ve Screen sınıfı tarafından kullanılır.

TextBox sınıfının basit bir kullanımı aşağıda gösterilmektedir.Programın çıktısı ise aşağıdaki gibidir.Emülatör çıktısından da görüldüğü üzere,TextBox nesnesi ekranı tamamen kaplayarak çok satırlı bir metin alanı tanımlamaktadır.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.