www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

J2ME COMMAND SINIFI

Last update: 6/11/2012 5:45:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

J2ME mobil bilgi cihaz profili javax.microedition.lcdui paketi içerisinde yer alan Command(komut),mobil cihaz üzerindeki menüleri simgeleyen bir sınıftır.Command bir nevi standart java butonları ile eş işlevsellik göstermektedir.bir Command nesnesi bir MIDlet'i sonlandırabileceği gibi,başka bir Form,TextBox veya diğer Screen alt sınıflarına erişmek için aracı bir rol üstlenebilir.Bahsedilen 'bu aracı rol kavramı' Java Me programlarında yönetilen olay(event) kavramının temelini oluşturur.

MIDP-COMMAND
Yukarıdaki mimariye bakıldığı zaman,bir Command nesnesi bir çok Displayable içerisinde kullanılabilmektedir.Bunun anlamı program içerisine bir command bir işi başlatırken,başka bir command'in başka bir olayı tetikleyebileceğine atıfta bulunulmaktadır.

Kurucu Metot-Constructor

Command(String etiket,int komutTipi,int oncelik)
Command(String kisaEtiket,String aciklama/uzunEtiket,int komutTipi,int oncelik)
Command sınıfının iki kurucu metodu bulunmaktadır.

komutTipi/CommandType
 • BACK-Görüntüler arasında geriye geçiş sağlar.
 • CANCEL-Bir işlemi iptal etmek için kullanılır.
 • EXIT-Programdan çıkmak için kullanılır.
 • HELP-Yardım komutu.
 • ITEM-Bir ITEM için referans belirtmek için kullanılır.
 • OK-Onaylama işlemleri için kullanılır.
 • SCREEN-Bir SCREEN için referans belirtmede kullanılır.
 • STOP-Bir işleyişi durdurmak için kullanılır.
yukarıdaki sabitlerden bir tanesi alabilmektedir.Burada her ne kadar farklı işlevlere sahip komutlar olsa da,nispeten daha sık kullanılan OK sabitidir.Programcı tasarladığı olaylar için kullandığı OK sabiti daha geniş bir perspektif ile kullanılır.

Öncelik/Priority,0..n'e kadar olan sabit değerleri alabilen,komutlar arasında öncelik değerine göre komutun daha üstte çıkmasını sağlayan bir özellik(attiribute)'tir.Burada en öncelik değeri 0'dan itibaren başlamaktadır.Ancak bazen bu öncelik komutun tipi ile de sistem tarafından değerlendirilebilmektedir.

Etiketler/Labels ise komutun üstünde görünen mesajları ifade etmektedir.Kısa etiket'in 'çık' olduğu bir programda uzun etiket 'programdan çık' olabilir.

Daha önceden de bahsedildiği gibi Command sınıfı J2ME programlarında yönetilen olay kavramının temelini oluşturmaktadır.Bir olayın yönetilebilmesi için,ilgili MIDlet sınıfının

CommandListener

arayüzünü(interface) uygulaması(implementation) gerekmektedir.

Bu arayüzün yapısı aşağıdaki gibidir.
public interface CommandListener {

    public void commandAction(Command command,Displayable displayable);
}
Bu arayüzü implement eden sınıfların içerisinde kullanılan bileşenler,kullandıkları arayüzleri dinlediğine takdir işletim sistemine bunu bildirmeleri gerekmektedir.Bunun için de,

birBilesen.setCommandListener(class);

metodu kullanılmaktadır.Buradaki 'birBilesen' bir Form,TextBox nesneleri olabilirken,class ise genelde bulunduğu sınıfı betimleyen this anahtar sözcüğü olmaktadır.Kullanım amacına göre de farklı bir sınıfın ismi olabilmektedir.Command Sınıfı için örnek bir program aşağıda verilmiştir.Yukarıdaki programa bakıldığı zaman,bir Form nesnesi içerisinde tipleri birbirinden farklı 6 farklı komut tanımlanmıştır.Ancak OK komutu öncelik olarak EXIT komutundan daha yüksek de olsa,EXIT komutunun en öncelikli olarak yer aldığı görülmektedir.Bu olayın böyle cereyan etmesi tamamen cihaz ile alakalı bir durumdur.Yani bu programı başka bir java destekli cihaz üzerinde çalıştırmak denenirse,farklı bir yerleşim planı görülebilmesi olasıdır.


CommandAction metodu içerisinde kodlanan if ifadesine bakıldığında,koşulun ilgili Displayable nesnesinin bir form olması gerektiği ve o form içerisinde tanımlı olan command4 olması durumunda çalışabilmesi yeter koşul olarak gösterilmektedir.Buradaki temel nokta,CommandAction metodunun aldığı parametre olarak,bir komutun hangi form'dan geldiğide belirlenebilmektedir.

Command sınıfının sayılı metotları ise aşağıda açıklanmıştır.
 • int getCommandType()
 • ilgili komutun tipini döndürür.
 • String getLabel()
 • komutun etiketini döndürür.
 • String getLongLabel()
 • komutun açıklamasını döndürür.
 • int getPriority()
 • ilgili komutun öncelik değerini döndürür.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.