www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

J2ME ALERTTYPE

Last update: 12/7/2012 8:21:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

AlertType,J2ME MID profili içerisinde ekranda sesli bildirim yapmak ve Alert sınıfına sunduğu sabitler ile destek sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.Bir AlertType,Screen sınıfına gönderilecek Alert'in hangi tip bir alert olduğunu belirtir.AlertType sınıfı aşağıda açıklanan 5 farklı sabit ve tek bir metot ile tanımlanmıştır.
  • ALARM,kullanıcıya bir olay sonrasında bildirilen alarm olarak kullanılır.
  • CONFIRMATION,kullanıcı işlemlerini onaylama bildirimidir.
  • ERROR,bir takım işlemler sonucunda hataları simgelemek için kullanılır.
  • INFO,genel amaçlı bilgi mesajları için kullanılan bildirimdir.
  • WARNING,potansiyel tehlikelerde kullanıcıları uyarmak için kullanılır.
Yukarıdaki 5 sabitin her biri public static final olarak tanımlanmıştır.AlertType sınıfına ait 1 metot bulunmaktadır.
  • boolean playSound(Display display),ilgili ekran üzerinde sesli bildirimi çalan metottur.Kullanıcı şayet uyarılırsa true dönerken,uyarılmaz ise false döner.

Constructor

protected AlertType()
AlertType,aşağıdaki sabitler ile kullanıldığı için kurucu metot ile oluşturulamamaktadır.Sadece alt sınıflar için protected bir kurucu olarak aktarılır.

Aşağıda AlertType'nin örnek bir kullanımı gösterilmektedir.Programda play isimli bir butona basıldığı takdirde ekranda ALARM bildirimi çalmaktadır.Aynı zamanda basitçe formun başlığında bu alarmın kaç defa çalındığı bilgisi de gösterilmektedir.


There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.