www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

J2EE DAGITIK COK KATMANLI MODEL

Last update: 6/21/2015 3:16:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java EE platformu, kurumsal uygulamalar için dağıtık çok katmanlı(distributed multitiered) uygulama modeli kullanır. Uygulama mantığı işlevselliğe göre bileşenlere(components) ayrılmıştır ve bu bileşenler, katmanlara göre, bir çok makinede kurulu Java EE uygulaması barındırır.

Aşağıdaki şekilde çok katmanlı dağıtık Java EE modeli gösterilmektedir. Burada gösterilen 4 Java EE parçası, Java EE bileşenleri olarak adlandırılır.

Yukarıdaki şekle göre, bir Java EE uygulamasının 4 katmanlı modelden oluştuğu temsil edilmektedir.

- Client tier(istemci katmanı) bileşenleri istemci makinelerinde çalışır.

- Web tier(web katmanı) bileşenleri Java EE sunucusu üzerinde çalışır.

- Business tier(iş katmanı) bileşenleri Java EE sunucusu üzerinde çalışır.

- Enterprise information system, EIS tier(kurumsal bilgi sistemi katmanı) bileşenleri EIS sunucusu üzerinde çalışır.

Bir Java EE uygulamasında, istemci katmanında bulunan bir uygulama, bir Applet veya bir tarayıcı olabilir. Bu katmandaki uygulamalar genelde müşteri tarafında bulunan ve uygulamanın oluşturulmasındaki hedef kitlelerdir. Client tier, ya Web tier ya da doğrudan Business tier ile bağlantı kurabilir. Genelde Client katmanından Web katmanına HTTP ve HTTPS istekleri yapılır. Şayet istemci doğrudan Business katmanına erişmek isterse, istemci-sunucu arasındaki teknolojiye bağlı olarak, RMI(Remote Method Invocation) veya IIOP(Internet InterORB Protocol) standartlarını kullanarak erişir.

Web katmanında çalışan uygulamalar Servlet, JSP, JSF veya diğer web teknolojilerinden biri olabilir. Bu katmandaki uygulamalar temel olarak istemcilerin ilk isteklerini alarak gerekli yönlendirmeleri yapan ve aldıkları bilgileri istemcilere döndüren bileşenlerdir. Web katmanındaki bir uygulama yukarıdaki dağıtık çok katmanlı modele göre yalnızca Business katmanına erişebilir. Bu erişimde kullanılan yöntemler DI(Dependency Injection) ve CDI(Context and Dependency Injection) standartlarıdır.

Business katmanında çalışan uygulamalar EJB veya Spring teknolojilerinde tasarlanmış bileşenlerdir. Bu katmanda çalışan uygulamalar esas iş mantığını gerçekleştiren spesifik sınıflardır. Business katmanındaki bir uygulama yalnızca EIS katmanına JPA(Java Persistency API) standardı ile erişim sağlar.

EIS katmanında çalışan uygulamalar MySql, Oracle, MsSql gibi çeşitli veritabanı sistemleri olabilir. Bu katmanda çalışan uygulamalar verileri muhafaza ederek iş katmanına veri yönetim hizmeti sağlar.

Bir java EE uygulaması yukarıda açıklanan 4 katmandan oluşsa da, çok katmanlı dağıtık uygulamalar genellikle 3 katman ile temsil edilir. Çünkü bu uygulamalar farklı lokasyonlar üzerinde dağıtılmıştır. İstemci makineleri, Java EE sunucu makineleri ve arka tarafta çalışan veritabanı ve yerleşik(legacy) makineler. 3 katmanlı bu uygulamalar, istemci ve veritabanı sunucusu arasına çok kanallı(multithread) uygulama sunucusu yerleştirerek, klasik 2 katmanlı istemci - sunucu(client - server) modelini genişletir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.