www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

ILETISIM PROBLEMLERI

Last update: 12/25/2012 10:49:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Veri iletişimi sırasında bir takım istenmeyen etkilerin olması kaçınılmaz olmaktadır.Bazen sistem dahili özelliklerinden,bazen hava şartlarından,bazen diğer dış etkilerden dolayı iletişimde aksamalar meydana gelmektedir. Veri iletişiminde sinyal gürültü oranı olarak adlandırılan SNR(Signal to Noise Ratio) iletişim probleminde kullanılan basit bir denklemdir.
SNR = Signal / Noise
Makineler arasında kusursuz bir iletişimden söz edilemez.Doğada var olan bir manyetik alandan ötürü her iletişimde mutlaka bir bozukluk vardır.Doğadan kaynaklanan bu manyetik alan,iletişime noise(gürültü) denilen bir ağırlık katar.Bu ağırlık white noise olarak adlandırılır.Kabul edilebilir,tölere edilebildiğinden dolayı bu ismi almıştır.

White noise'nin yanı sıra bir takım gürültüler,bozulmalar ve girişimlerden ötürü iletişimde çeşitli nedenden kaynaklanan problemler de olabilir.Aşağıda farklı iletişim problemlerinden bahsedilmektedir.
  • Noise,elektromanyetik dalgaların etkisi ve hava şartlarından kaynaklanan problemdir.Gürültü olarak adlandırılır.
  • Attenuation,mesafeye bağlı olarak sinyal gücündeki azalmadan kaynaklanan bir problemdir.Zayıflama olarak adlandırılır.
  • Distorsion,veri transferi için yetersiz bantgenişliğinden(bandwidth) kaynaklanan iletişimde bozulmaya sebep olan bir problemdir.Bozulma olarak adlandırılır.
  • Interference,aynı frekans bandına üst üste binen sinyallerin oluşturduğu problemdir.Girişim olarak adlandırılır.
Genel olarak veri iletişimde makul bantgenişliği(bandwidth),mesafe(distance) ve uygun iletim ortamının olması veri iletişiminin kalitesini arttıracak etmenler olarak sıralanabilir.

Yazının başında bahsedilen SNR,mesafenin artmasıyla attenuation probleminde kaynaklı olarak azalmaktadır.Noise probleminde ise gürültünün artması yine SNR oranını azaltacaktır.Veri iletişimi sırasında önemli olan durum,sinyal gücünün gürültü gücünden büyük olmasıdır.Bunun için sayısal sistemlerde kullanılan tekrarlayıcılar(repeaters) ile sinyal belirli bir mesafeden sonra tekrar yenilenerek o noktadan itibaren tekrar gönderilir.Bu sayede SNR oranı korunmaya çalışılarak iletişim düzgün olarak sağlanır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.