www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

BIRINCI NORMAL FORM(FIRST NORMAL FORM)

Last update: 10/25/2012 2:59:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanı tasarımında önemli bir parametre olan normalizasyon Edgar F.Codd'un ilişkisel veritabanında ortaya çıkardığı bir kavram olmuştur.Normalizasyon,ileride çalışacak olan veritabanının,performansını ciddi şekilde etkiler.Bu nedenden ötürü normalizasyon kurallarına veritabanının tasarımı aşamasında dikkat edilmesi gerekmektedir.

Birinci Normal Form(First Normal Form-FN1)'un temelinde verileri atomik,yani saf halde tutma fikri yatmaktadır.Tablolara yerleşen veriler bağımsız olarak tekil bir ifadeyi temsil etmelidir.1NF 1970 yılında Edgar F.Codd tarafından ortaya atılmıştır. Birinci normal form,
  • Tekrarsız veri grubu,aynı veri grubunun bir den fazla şekilde yer almaması gerektiği.
  • Atomik veri yapısı,bir veri en saf haliyle,yani parçalanamaz halde olması gerektiği.
kurallarını içerir.
Aşağıda 1NF standardına uymayan bir tablo verilmiştir.Tablo bu haliyle bir anomali içerir.Aşağıda bu tablonun 1NF'ye göre normalize edilmiş hali gösterilmektedir.1NF'de tablo sütunları birbirinden bağımsız,tekil,saf halde yer almalıdır.Yukarıdaki tabloda Name ve Surname alanları birbirinden bağımsız olarak tutulmuştur.
MemberCommentDate:
guest
anlatım için teşekkürler.

Hibrit Usta

1/1/2019 9:28:00 AM
guest
bu sitede çok güzel bilgiler var

sema
coupons for prescriptions site prescription coupon card
canada drug pharmacy coupon site walgreen coupons online
lasix 100mg zovirax dapoxetine 30mg
cialis 2015 coupon open cialis manufacturer coupon
cialis walgreen coupon cheap cialis cialis coupon
abilify cogentin open abilify
10/22/2015 3:20:00 PM

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.