www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

ACIK SISTEMLER(OPEN SYSTEMS)

Last update: 10/31/2012 2:44:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

İletişim ağları bir çok uç birimin birbirleri ile haberleşme ve iletişim kurma gereksinimleri karşısında gelişmiştir.Bir ağ sisteminde her uç sistemin(endpoint,node) yapısı ve türü ne olursa olsun haberleşmeleri sağlanmalıdır.Açık sistemler(open systems),işlemci,işletim sistemi ve diğer bütün özellikleri yönünden farklı veya aynı olabilen bilgisayarların birbirleri ile haberleşmesini sağlamak için kurgulanan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.Bilgisayarları bir ağın içerisindeki sistemler olarak düşünebilirsiniz.Sistemlerin marka,model ve iç özelliklerinden bağımsız olarak birbirleriyle belirli standartlara ve protokollere göre iletişim kurabildiği bir ortam yaratma açık sistemler ile ilgilidir.Açık sistemler tanımı ise üreticiden bağımsız farklı sistemlerin bir iletişim ortamı üzerinden birbirleri ile haberleşebildiği ortamdır.Açık sistemleri aynı açık denizlere benzetebilirsiniz.Farklı türden gemiler ve deniz araçları açık denizler üzerinde hareket ederken belirli standart ve protokollere göre birbirleri ile haberleşebilmektedirler.İşte bilgisayar bilimlerindeki açık sistemler de bu çerçeve ile özdeştir.

Açık sistemler birbirleri ile haberleşirken OSI(Open Systems Interconnection) başvuru modelini kullanır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.