www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

CLDC ve CDC KONFIGURASYONU

Last update: 9/28/2014 3:45:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Me mimarisi üzerinde çalışan CLDC(Connected Limited Device Configuration) ve CDC(Connected Device Configuration) farklı mobil cihazları üzerinde tanımlanmış,donanıma özgü konfigüre ayarları belirten mimarinin bileşenleridir.

Java Me Mimarisi

Profile
Configuration
Java Virtual Machine
Operating System

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere,Konfigürasyon katmanı,her Java teknolojisinde bulunan bir işletim sistemi (operating system) ve JVM(Java Sanal Makinasi)'nin yanı sıra,Java Me platformunda tanımlı 2 ek katmandan biridir.

Konfigürasyon katmanının tasarımının altında yatan gerçek,birbirlerine donanımsal olarak benzeyen cihazların,
 • Java dili elementleri
 • Java API'ları
 • Sanal makine
 • Network
 • Java I/O
Yukarıdaki tanımlanan özellikler açısından bir yapı altında toplanması gerektiğinden kaynaklanmıştır.Bunun sebebi olarak,bir çok üretici firmanın birbirinden farklı mikroişlemciler ve diğer donanım özellikleri ile piyasaya sürdüğü cihazların,birbirinden farklı özellikler ile çalışması,farklı API entegrasyonları vb.diğer nedenlerden kaynaklandığı gösterilebilir.

Bir Java Me destekli cihazın en az gereksinim ile 1 konfigürasyon bileşenlerini yerine getirmesi gerekir.Bunun için Java Me de tanımlı 2 adet konfigürasyon bulunmaktadır.

CLDC(Sınırlı Bağlantı Cihaz Konfigürasyonu),adı üzerinde donanımsal olarak daha düşük seviyede çalışan cihazlar için tasarlanmış bir katman yapısıdır.Düşük seviye kavramı cihazın mikroişlemci ve belleğinin sınırlılığına yapılan bir atıftır.CLDC ile çalışan cihazlara örnek olarak cep telefonları,PDA(Personel Digital Assistant) vb. cihazlar örnek gösterilebilir.CLDC 1.0 üzerinde şuan güncel olan CLDC 1.1 bulunmaktadır.Bu versiyon ile floating point(kayan nokta aritmetiği) getirilmiş olup,en az bellek gereksinimi 32 KB artarak 192 KB'a çıkmıştır.

CLDC konfigürasyonu için minimum yeterlikler aşağıdaki gibidir:
 • 16 bits-32 bits CPU
 • JVM ve kütüphaneler için tahsis edilen minimum 160 KB ROM
 • Java platformu için minimum 192 KB RAM
 • Sınırlı bantgenişliği(bandwith) ve network bağlanabilirliği,genelde wireless
 • Düşük güç tüketimi
CDC(Bağlantı Cihaz Konfigürasyonu),ise CLDC'ye nazaran daha yüksek donanımsal yeteneklere sahip cihazlar için geliştirilen bir katman yapısıdır.CDC daha çok,tablet bilgisayarlar,yön bulma sistemleri gibi cihazlar için bulunmaktadır.

CDC için minimum yeterlikler aşağıdaki gibidir:

 • 32 bits CPU
 • 2.50 MB ROM
 • Network bağlanabilirliği
CLDC 1.1 konfigürasyonu içerdiği 5 Java paketi ise aşağıda verilmiştir:
 1. java.io
 2. java.lang
 3. java.lang.ref
 4. java.util
 5. java.microedition.io
Sonuç olarak Java Me platformunda tanımlanmış konfigürasyon kavramı donanıma uygun olarak entegre olan ortak cihazlar için geliştirilen bir hizmet mimari bileşeni,bir çatısıdır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.